Artwork > Permanence Within series

PWIS01E16,17,18  Ode to Joy for Elise Trilogy, Acrylic on Canvas, 2015
PWIS01E16,17,18 Ode to Joy for Elise Trilogy, Acrylic on Canvas, 2015
2015