Artwork > Permanence Within series

PWIS01E12, 16 x 20", Acrylic on Canvas, 2014
PWIS01E12, 16 x 20", Acrylic on Canvas, 2014
2014