Artwork > Permanence Within series

PWIS01E14, 18 x 24", Acrylic on Canvas, 2014
PWIS01E14, 18 x 24", Acrylic on Canvas, 2014
2014