Artwork > Permanence Within series

PWIS01E06, 40 x 36", Acrylic on Canvas, 2014
PWIS01E06, 40 x 36", Acrylic on Canvas, 2014
2014